[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Vetiflor 300 Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

300 mg florfenikol

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Kas İçi (i.m), Deri altı (s.c.)
Sığırlarda kas içi 1 ml/ 15 kg vücut ağırlığı dozunda 48 saat aralıkla iki defa, deri altı 2 ml/ 15 kg vücut ağırlığı dozunda tek doz olarak kullanılır.
Koyunlarda kas içi 1 ml/ 15 kg vücut ağırlığı dozunda 3 gün uygulanır. Bir bölgeye en fazla 4 ml enjekte edilir.

KULLANIM SAHASI

Sığır: Florfenikole duyarlı Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ve Histophilus somni suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi ve metafilaksisi.
Metafilaktik kullanımdan önce sürüde hastalığın varlığından emin olunmalıdır.
Koyun: Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida kökenli solunum sistemi enfeksiyonları.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için; koyunlarda 39, sığırlarda kas içi uygulamada 30, deri altı uygulamada 44 gündür. İnsan tüketimi için süt üreten sığırlarda (kuru dönem dahil) kullanılmaz.