[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Tay-Max 200 Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

200 mg Tilozin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Kas İçi (i.m) ve yalnızca sığırlarda yavaş ven içi yola uygulanabilir
Sığır: 100 kg vücut ağırlığı için günde 2,5-5 ml. Bir enjeksiyon bölgesine en fazla 15 ml uygulanmalıdır.
Koyun-keçi: 50 kg vücut ağırlığı için günde 2,5 ml.
Kedi-köpek: 10 kg vücut ağırlığı için günde 0,35-0,55 ml.

KULLANIM SAHASI

Sığır (erişkin): Gram pozitif bakteriler tarafından meydana getirilen metritis, solunum sistemi enfeksiyonları, Streptococcus spp., Staphylococcus spp. tarafından meydana getirilen mastitis ve Fusobacterium necrophorum tarafından meydana getirilen interdijital necrobacillosis tedavisi,
Buzağı: Necrobacillosis (Fusobacterium necrophorum) ve solunum sistemi enfeksiyonları
Koyun-keçi: Gram pozitif bakteriler tarafından meydana getirilen metritis, solunum sistemi enfeksiyonları,
Gram pozitif bakteriler veya Mycoplasma spp. tarafından meydana getirilen mastitis,
Köpek: Duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonları ve otitis
Kedi: Duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonları

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için sığırlarda 28 gün, koyun ve keçiler 42 gün,
İnek, koyun ve keçi sütü için; 108 saat