[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Maxtil 300 Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

300 mg tilmikosin baza eşdeğerde tilmikosin fosfat

BİLEŞİMİ

Deri Altı (s.c) Farmakolojik dozu 10 mg/kg vücut ağırlığı olup pratik dozu 30 kg vücut ağırlığına 1 ml şeklindedir.
Enjeksiyon yeri olarak ön ayakların arkası ve kaburgaların üst kısmı önerilir.

KULLANIM SAHASI

Sığır: Mannheimia haemolytica ve Pasterurella multocida kökenli sığır solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi, interdigital necrobacillosis tedavisinde kullanılır.
Koyun: Mannheimia haemolytica ve Pasterurella multocida kökenli sığır solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi, Dichelobacter nodosus ve Fusobacterium necrophorum kökenli Foot Rot tedavisi,
Staphylococcus aureus ve Mycoplasma agalactia kökenli akut mastitis tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Eti için; sığırlarda 70 gün, koyunlarda 42 gün
Sütü için; ineklerde 36 gün, koyunlarda 18 gün