[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Marboline Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

100 mg marbofloksasin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Solunum yolu enfeksiyonları için kas içi 8 mg/ kg vücut ağırlığı (2 ml/25 kg vücut ağırlığı) dozundadır. Mycoplasma bovis enfeksiyonları ve akut mastitis için kas içi veya deri altı 2 mg/ kg vücut ağırlığı (1 ml/50kg vücut ağırlığı/ gün) dozunda 3 gün uygulanmalıdır.

KULLANIM SAHASI

Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ve Histophilus somni’nin duyarlı suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonlarının terapötik tedavisinde ve laktasyon döneminde marbofloksasine duyarlı Escherichia coli suşlarının yol açtığı akut mastitis tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve 8 mg/kg’lık tek doz kas içi uygulamadan sonra sığırlar 3 gün geçmeden kesime gönderilmemeli, et ve sakatatlar tüketime sunulmamalıdır. İlaç kullanımı süresince ve 8 mg/kg’lık tek doz kas içi uygulamadan sonra 72 saat süreyle (6 sağım) sığırlardan elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır. Tedavi süresince ve 2 mg/kg’lık 3 gün süren ilaç uygulamasından sonra sığırlar 6 gün geçmeden kesime gönderilmemeli, et ve sakatatlar tüketime sunulmamalıdır. İlaç kullanımı süresince ve 2 mg/kg’lık 3 gün süren ilaç uygulamasından sonra 48 saat süreyle (4 sağım) sığırlardan elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.