[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Günmek %1 Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

10 mg ivermektin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Deri Altı (s.c) Sığır ve koyunlarda GÜNMEK % 1 Enj. çözeltinin farmakolojik dozu 0,2 mg/kg vücut ağırlığı olup, pratik doz her 50 kg vücut ağırlığı için 1 ml’dir.

KULLANIM SAHASI

Sığırlarda
Gastro-intestinal Nematodlar, Akciğer nematodları, deri altı nematodlar, göz nematodu, nokra etkenleri, uyuz, bit ve kene enfestasyonlarının tedavi ve kontrolünde kullanılır.
Koyunlarda
Gastro-intestinal Nematodlar, akciğer nematodları, burun nematodları, uyuz ve bit enfestasyonlarının tedavi ve kontolünde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için; sığırlarda 49 gün, koyunlarda 42 gün
İnsan tüketimi için süt elde edilen koyun ve ineklerde kullanılmaz.