[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Fluflor Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

300 mg florfenikol, 16.5 mg fluniksin baza eşdeğer 27.4 mg fluniksin meglumin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

2 ml/15 kg c.a./gün. Deri altı tek uygulama

KULLANIM SAHASI

Sığırlarda, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis ve Histophilus somni’ den kaynaklanan ve ateşle beraber seyreden solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 46 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Laktasyon ve kuru dönem boyunca, 20 aylık veya daha büyük süt sığırlarında veya daha büyük eti işlenecek besi danalarında kullanılmamalıdır. Bu sığır sınıfında florfenikol kullanımı süt ve ette kalıntıya neden olabilir. Ruminasyon öncesi buzağılarda kalıntı arınma süresi belirlenmemiştir. 2 ay içinde doğum yapması beklenen, insan tüketimi için süt üreten gebe ineklere uygulanmamalıdır.