[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Clinexin Enjeksiyonluk Süspansiyon

BİLEŞİMİ

50 mg seftiofura eşdeğer seftiofur hidroklorid

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Kas İçi (i.m), Deri Altı (s.c) 1 mg / kg c.a. / gün dozda kas içi (İM) ve deri altı (SC) olarak uygulanır. Pratik olarak; 1 ml / 50 kg canlı ağırlığa uygulanır. Günde bir uygulama yapılır ve uygulamaya 3 gün süreyle devam edilir. Tedaviden sonuç alınamadığı takdirde uygulamaya 2 gün daha devam edilebilir. Aynı bölgeye 15 ml’ den fazla enjekte edilmesi tavsiye edilmez. Bu gibi durumlarda doz bölünerek ayrı ayrı bölgelere uygulanmalıdır. Damar içi uygulanması kontrendikedir.

KULLANIM SAHASI

Sığırlarda Seftiofur’a duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum sistemi ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Özellikle sığırlarda karşılaşılan transit hastalığı ve benzeri nitelikli pneumonilerin sağaltımında kullanılır. Sığırlarda Mannheimia sp. (Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida, Haemophilus somnusdan kaynaklanan solunum sistemi enfeksiyonları, Fusobacterium necrophorum ve Bacterioides melaninogenicus’un neden olduğu akut interdigital nekrobasillosis (çatal çürüğü, pododermatitis), akut mastitis ile doğum sonrası E. coli, Arcanobacterium pyogenes ve Fusobacterium necrophorumun neden olduğu akut puerperal metritislerin tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 8 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra inek sütünde kalıntı arınma süresi ”0” gündür.