[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Bavetaxin Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

100 mg/ml tulatromisin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığırlarda; 2,5 mg tulatromisin/kg canlı ağırlık (1ml/40 kg canlı ağırlığa eşdeğer) deri altı tek doz olarak uygulanır
Koyunlarda; 2,5 mg tulatromisin/kg canlı ağırlık (1ml/40 kg canlı ağırlığa eşdeğer) boyun bölgesinden kas içi tek doz olarak uygulanır

KULLANIM SAHASI

Tulatromisine duyarlı Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni ve Mycoplasma bovis ile ilişkili sığır solunum yolu hastalığının (BRD) tedavisinde ve metaflaksisinde endikedir. Metafilaktik tedaviden önce, hastalığın sürüde varlığı belirlenmelidir. Tulatromisine duyarlı Moraxella bovis ile ilişkili enfeksiyöz keratokonjuktivitis (IBK) tedavisinde endikedir.
Koyunlarda;
Sistemik tedavi gerektiren virulent Dichelobacter nodosus ile ilişkili pododermatitis (ayak çürüğü) enfeksiyonunun erken dönemlerinin tedavisinde endikedir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 22, koyunlar 16 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan laktasyondaki hayvanlarda kullanılmamalıdır. İki ay içinde doğum yapması beklenen, insan tüketimi için süt üretecek gebe inek ve koyunlara uygulanmamalıdır.