[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Basilazin %2 Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

20 mg Ksilazin hidroklorür

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığırlarda; ürün kas içi enjeksiyon yoluyla verilmelidir. Farmakolojik dozu istenen sedasyon derecesine bağlı olarak değişmekle birlikte 0,05 – 0,3 mg/kg vücut ağırlığıdır. Pratik doz 0,25 – 1,5 ml/100 kg vücut ağırlığı arasındadır. Agresif hayvanlara 0,3 mg/kg vücut ağırlığını aşmayan daha yüksek dozlarda uygulama yapılabilir. (Doz oranı 4)
Atlarda; ürün yavaş damar içi enjeksiyon yoluyla verilmelidir. Doz uygulaması, gereken sedasyon derecesine ve hayvanın yanıtına bağlı olmakla birlikte farmakolojik doz 0,6-1 mg/kg olup, pratik dozu 3-5 ml/100 kg vücut ağırlığıdır. Agresif veya heyecanlı atlara daha yüksek doz uygulaması gerekebilir.
Köpeklerde; farmakolojik doz 1-3 mg/kg vücut ağırlığıdır. Pratik doz 0,05 – 0,15 ml/kg vücut ağırlığı şeklinde kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanır.
Kedilerde; farmakolojik doz 3 mg/kg vücut ağırlığıdır. Pratik doz 0,15 ml/kg vücut ağırlığı şeklinde kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanır.

KULLANIM SAHASI

Basilazin %2 Enjeksiyonluk Çözelti, sedasyonun gerekli olduğu durumlarda, sığır, at, köpek ve kedilerde kullanılan analjezik ve kas gevşetici özelliklere sahip bir yatıştırıcıdır.
1. Agresif olan hayvanların transportunda
2. Tıbbi muayeneler, örneğin x ışını incelemeleri, bandajların çıkarılması, penis ve ağız boşluğunun incelenmesinde,
3. Küçük cerrahi müdahaleler için yapılacak lokal veya bölgesel anestezide premedikasyon amacıyla,
4. Defekasyonun giderilmesi, vajina, uterus ve sağrı bölgesini incenmesinde/tedavi edilmesinde kullanılır

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 1 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnek sütü için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.