[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Baranisin La %20 Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

200 mg Oksitetrasiklin baza eşdeğer Oksitetrasiklin dihidrat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Kas içi (i.m) Farmakolojik doz 20 mg/ kg vücut ağırlığı olup pratik dozu 10 kg vücut ağırlığı için 1 ml tek doz halinde, derin kas içi olarak uygulanır. Gerekli hallerde 3-4 gün sonra doz tekrarlanır.

KULLANIM SAHASI

Hedef türlerde oksitetrasikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sistemik enfeksiyonların, solunum sistemi enfeksiyonlarının veya bölgesel enfeksiyonların tedavisinde tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için; 28 gün
Süt için; sığırlarda 10 gün (20 sağım), keçi ve koyunlarda 7 gün (14 sağım).