[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Balbend 1200 Oral Tablet

BİLEŞİMİ

1200 mg albendazol

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Oral Sığırlarda; Yuvarlak solucanların, akciğer kıl kurtlarının, şeritlerin, kelebeklerin ve yuvarlak solucan yumurtalarının kontrolüne yönelik farmakolojik doz 7.5 mg albendazol/kg c.a’dır. Pratik doz 160 kg canlı ağırlığa 1 tablettir. Erişkin karaciğer kelebeklerinin (kronik fasiolazis) tedavisine yönelik farmakolojik doz 10 mg albendazol/kg c.a’dır. Pratik doz 120 kg canlı ağırlığa 1 tablettir. Balbend 1200 oral tablet; 1 defada oral yolla yutturularak uygulanır. Tablet çentikli olduğundan kolaylıkla ortasından kırılıp yarım tablet olarak da kullanılabilir. Uygulamadan iyi sonuç alınması için hayvan ağırlığının net olarak ölçülmesi gereklidir. Canlı ağırlık(Kg) /Mide bağırsak akciğer kılkurtlarına
(tablet) /
Şeritlere
(tablet) /Ergin Karaciğer kelebeklerine
(tablet) /Kum
Kelebeklerine
(tablet)
80 ½ 1 1 1 ½
160 1 1½ 2 3
240 1½ 2 3 4

KULLANIM SAHASI

Sığırlarda erişkin karaciğer kelebeklerinin ve gastrointestinal yuvarlak solucanların, akciğe kıl kurtlarının, şeritlerin gelişmekte olan genç ve erişkin formlarının kontrolüne yönelik geniş spektrumlu çok amaçlı antihelmintiktir. Ürün aynı zamanda yuvarlak solucanlara ve kelebek yumurtalarına karşı ovarosidal etkilidir. Sığırlarda aşağıdaki türlere karşı etkilidir; Yuvarlak Solucanlar; Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Nematodirus, Oesophagostomum, Bunostomun, Cooperia ve Strongyloides spp. Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus viviparus Şeritler :Moniezia spp. Erişkin Karaciğer Kelebeği ; Fasciola Hepatica Ürünün ovisidal etkisi sayesinde kelebek ve yuvarlak solucan yumurtalarını öldürürek mera kontaminasyonunu azaltır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra inek sütleri 3 gün (6 sağım) süreyle insan tüketimine sunulmamalıdır.