[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Ba-Tick Dökme Çözelti

BİLEŞİMİ

10 mg flumetrin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Uygulama dozu sığır ve koyunlarda kene mücadelesi için 1 mg/kg, uyuz ve bit mücadelesinde 2 mg/kg vücut ağırlığı şeklindedir.

KULLANIM SAHASI

Ba-tick Dökme Çözelti, sığır ve koyunlarda yaygın biçimde karşılaşılan ısırıcı sinek, emici ve sokucu bit (Haemotopinus sternus, Linognathus vituli, Bavicola bovis, B. ovis, Melophagus ovinus), kene, uyuz etkenlerine ve diğer dış parazitlere bağlı enfestasyonların sağaltımı ve kontrolü amacıyla kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için: koyunlarda 21 gün, sığırlarda 5 gün
Süt için: 8 gün (16 sağım)
İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanmaz.