[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Ba-Spira

BİLEŞİMİ

600.000 IU Spiramisin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Kas içi yolla uygulanır.
Mastit –> 100 kg canlı ağırlık için 5 ml  24 saat aralıkla iki kez uygulanmalıdır.

Solunum sistemi enfeksiyonları –> 30 kg canlı ağırlık için 5 ml 48 saat aralıkla iki kez uygulanmalıdır.

KULLANIM SAHASI

Laktasyondaki ineklerde
-Spiramisine duyarlı Staphylococcus aureus’un suşlarının neden olduğu akut klinik mastit tedavisinde
-Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica’dan kaynaklanan solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Mastit tedavisi için 30 000 IU Spiramisin/kg vücut ağırlığı ( 5 ml Ba-Spira Enj. Çöz. /100 kg vücut ağırlığı) 24 saat ara ile iki kez gerçekleştirilen uygulama için; Et 75 gün / Süt 13.5 gün (27 sağım)

Solunum enfeksiyonları için (100.000 IU Spiramisin/kg vücut ağırlığı (5 ml Ba-Spira Enj. Çöz/30 kg vücut ağırlığı) dozda 48 saat ara ile iki kez gerçekleştirilen uygulama için; Et 75 gün / Sütü insan tüketimine sunulacak hayvanlarda kullanılmaz