[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Amoklizon LC Meme İçi Süspansiyon

BİLEŞİMİ

5 g ürün içeren her enjektörde 200 mg Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat, 50 mg Klavulanik asite eşdeğer Potasyum klavulanat ve 10 mg Prednizolon

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Her bir enfekte meme lobuna bir enjektör içeriği verilir. 12 saatte bir olmak üzere toplam 3 uygulama yapılır.

KULLANIM SAHASI

Laktasyondaki ineklerde amoksisilin- klavulanik asit kombinasyonuna duyarlı; Stafilokoklar (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptokoklar (S. agalactiae, S. dysgalactiae ve S. uberis dahil), Escherichia coli (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) mikroorganizmalarının oluşturduğu kronik mastitis tedavisinde kullanılır

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son uygulamadan sonra 7 gün geçmeden inekler kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 84 saat (7 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan gıdası olarak kullanılmamalıdır.