[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Killoxacin %10 Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

100 mg enrofloksasin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Kas İçi (i.m), Damar İçi (i.v), Deri Altı (s.c) KILLOXACIN % 10 Enj. Çöz.’nin tavsiye edilen farmakolojik dozu 2.5 mg/kg canlı ağırlık/gün olup pratik dozu günlük 40 kg canlı ağırlık için 1 ml‘dir. Ürün kas içi (IM),deri altı (SC) veya damar içi (IV) olarak uygulanır. Tedavi üç gün boyunca devam eder. HAYVAN TÜRÜ CANLI AĞIRLIK KİLLOXACİN %10 (2.5 mg /kg)
Kuzu 20 kg 0.5 ml
Koyun 40 kg 1 ml
Buzağı 100 kg 2.5 ml
Dana-Düve 200 kg 5 ml
Sığır 400 kg 10 ml

KULLANIM SAHASI

Sığır ve koyunlarda Gram negatif, Gram pozitif bakterilerle Mycoplasma’ların oluşturduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır.
Salmonella enfeksiyonları : Koyun Salmonella enteritisi ve abortusu, sığırlarda gastroenteritis
Pasteurella enfeksiyonları : Koyun ve sığır pasteurellosu
Kolibasillosis enfeksiyonları : Kuzu ve buzağı septisemileri, ishali
Mycoplasma enfeksiyonları : Sığırların bulaşıcı pleuropneumoniası, koyun bulaşıcı agalaksi enfeksiyonları KILLOXACIN %10 şap ve diğer viral hastalıklar sırasında oluşan enrofloksasin’e duyarlı bakteriyel komplikasyonlarda da kullanılmaktadır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün geçmeden, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal koyunlarda kullanılmaz.