[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Killoxacin %5 Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

50 mg enrofloksasin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Damar İçi (i.v), Deri Altı (s.c) Killoxacin %5 Enjeksiyonluk Çözelti’nin tavsiye edilen farmakolojik dozu 5 mg/kg vücut ağırlığı/gün (1 ml/10 kg vücut ağırlığı) dozundadır.
Buzağılarda yavaş ven içi veya deri altı olarak 3-5 gün
Koyun ve keçilerde deri altı 3 gün
Köpek ve kedilerde deri altı 5 güne kadar uygulanır.

KULLANIM SAHASI

Killoxacin %5 Enjeksiyonluk Çözelti; buzağı, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde enrofloksasine duyarlı gram negatif ve gram pozitif bakterilerin meydana getirdiği enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için; buzağılarda ven içi uygulamada 5 gün, deri altı uygulamada 12 gün, koyunlarda 4 gün, keçilerde 6 gündür.
Sütü insan tüketimine sunulacak ineklerde kullanılmaz. Süt için koyunlarda 3 gün, keçilerde 4 gündür.