[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Furex Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

20 mg Furosemid

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Damar İçi (i.v), Kas İçi (i.m) Sığırlarda ve atlarda sadece yavaş damar içi (i.v), kedi ve köpeklerde yavaş damar içi (i.v) ve kas içi (i.m) yolla uygulanır.
Sığır, At 2,5-5 ml/100 kg canlı ağırlık 0,5-1,0 mg/kg canlı ağırlık yavaş damar içi (i.v)
Köpek – Kedi 1,25-2,5 ml/10 kg canlı ağırlık 2,5-5,0 mg/kg canlı ağırlık yavaş damar içi (i.v) ve kas içi (i.m)
İdrar örneği alma amaçlı (5-10 dk içinde) at ve sığırlarda 4 ml damar içi (i.v) uygulama yeterlidir.
Olayın şiddeti ve seyri ile hayvanın tedaviye vereceği cevaba göre doz ve uygulamalar genellikle atlarda 6-8 saat ara ile günde 3-4 kez, sığırlarda 12-14 saat ara ile günde 1-2 kez, kedi ve köpeklerde 6-8 saat ara ile günde 3-4 kez tekrarlanır. Gerekli görüldüğünde uygulamaya 1 – 2 gün devam edilir.

KULLANIM SAHASI

Furex Enjeksiyonluk Çözelti sığır, at, kedi ve köpeklerde dolaşım sistemi, karaciğer, böbrek bozuklukları veya başka bir sebepten dolayı biriken veya ödem oluşturan sıvıların dokulardan, vücut boşluklarından, eklemlerden, tendonlardan ve yüzeylerden diüresis yoluyla uzaklaştırılmasında, zehirlenmelerde diüresisin hızlandırılmasında ve akut akciğer ve beyin ödemi gibi acil durumlarda kullanılır. Buna göre her türlü stres oluşturan durumlar (yüksek efor, ileri gebelik, aşırı sıcaklık, nakiller); muhtelif enfeksiyoz hastalıklar ve nekahat dönemlerinde asıl tedaviye destekleyici olarak; gelişme, beslenme ve adaptasyon sorunlarında, anemiler, hipokalsemi, mikotoksikozisler ve zehirlenme olgularında klinik ve destekleyici tedavi olarak kullanılır. Hastalığın şiddetine, klinik seyrine ve hayvanın sağaltıma vereceği yanıtlara göre, ilacın sağaltım dozu ve tekrarlanma sıklığı ayarlanır. Ödemli durumlarda şişlikler indikten sonra tekrar ödem şekillenmesini önlemek için, uygulama, azaltılmış dozlarla kısa bir süre daha devam ettirilir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Sığırlarda damar içi uygulamada kalıntı arınma süresi et ve süt için sıfır ‘0’ gündür. Sığırlarda kas içi yapılan uygulamada uygulama bölgesinde yüksek miktarda kalıntıya neden olduğunda kas içi uygulanmamalıdır.