[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Ekopen Enjeksiyonluk Süspansiyon

BİLEŞİMİ

200 mg Benzilpenisilin prokain, 250 mg dihidrostreptomisin sülfat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığır, Koyun, At, Kedi ve köpeklerde kombinasyona duyarlı mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen solunum, sindirim, ürogenital sistem ve diğer yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisi

KULLANIM SAHASI

EKOPEN Enjeksiyonluk Süspansiyon sığır, koyun ve atlarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen pneumoniler dahil solunum sistemi enfeksiyonları, göbek enfeksiyonla rı, Listeriozis, Leptospirozis, meningitis, septisemiler, ürogenital sistem enfeksiyonları, salmo nellaların da karıştığı enteritisler, Salmonellozis ve viral enfeksiyonlar sonucu oluşan sekunder enfeksiyonlarda kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için 35 gün,
Süt için 72 saat (6 sağım)