[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Anipracit Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

56,80 mg paraziquantel

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Anipracit Enjeksiyonluk Çözelti’nin önerilen farmakolojik dozu 5,7 mg Prazikuantel/kg vücut ağırlığıdır.

Pratik doz deri alt ya da kas içi yolla her 1 kg vücut ağırlığı için 0.1 ml’dir. (1 ml/10 kg vücut ağırlığı).

KULLANIM SAHASI

Köpek ve kedilerde sestodlardan (şerit) ileri gelen invazyonların tedavisinde endikedir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.