[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Killoxacin %20 Oral Çözelti

BİLEŞİMİ

200 mg enrofloksasin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Oral KİLLOXACİN % 20 Oral Çözelti, 10 mg / kg canlı ağırlık/ gün enrofloksasıin dozu hesabıyla içme suyuna katılarak oral yolla uygulanır. Pratik olarak her 100 kg canlı ağırlık için günde 5 ml ilaç içme suyuna katılarak kullanılır. İlaçlı içme suyu günlük olarak hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Enfeksiyonların nedenine, şiddetine ve veteriner hekimin öngörüsüne göre 3-5 gün boyunca kullanılır ancak karışık enfeksiyonlarda ve kronik ilerleyici formlarda ardışık 5 gün süreyle tedavi önerilir. 2-3 gün içinde herhangi bir klinik iyileşme sağlanamazsa, duyarlılık testi baz alınarak alternatif antimikrobiyal tedavi düşünülmelidir. İstenilen dozun tamamen tüketildiğine dikkat edilmelidir. Doz aşımının olmaması için, kanatlı hayvanların vücut ağırlıklarının doğru şekilde hesaplanması gerekmektedir. Günlük gereksinimleri karşılamak için yalnızca yeterli miktarda ilaçlı içme suyu hazırlanmalıdır. İlaçlı su her gün ve kullanımdan hemen önce hazırlanmalıdır. Su arzının ilaçlanması tedavi süresi boyunca sürekli olmalı ve başka su kaynağı bulunmamalıdır. İlaçlı içme suyu her 24 saatte bir değiştirilmelidir. İlaçlı su alımı hayvanların klinik durumuna bağlıdır. Doğru dozaj elde etmek için, ürün konsantrasyonu buna göre ayarlanmalıdır.
Toplam kanatlı hayvan sayısı x Ortalama vücut ağırlığı (kg) x 0,1 = Günlük verilmesi gereken toplam ilaç hacmi (ml)
Siprofloksasin ve enrofloksasin gibi bazı kinolonlar bazen idrar yollarında kristalleşmeye yol açabilir. Bu nedenle bu ilaçlar verilirken su kısıtlaması yapılmamalıdır.

KULLANIM SAHASI

Etçi tavuk ve hindilerde enrofloksasine duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisi amacı ile kullanılır.Başlıca Coliseptisemia, Kolibacillosis, Salmonellosis, Pasteurelosis, Mycoplasmosis (CRD, CRD Complex), Streptokok, Stafilokok, Erysipelas(hindilerde) enfeksiyonlarında ve viral enfeksiyonlarla birlikte görülen ve duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde endikedir

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 12 gün geçmeden, hindiler ise 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen hindi ve tavuklarda uygulanmaz.