[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Killoxacin %80 Oral Çözelti Tozu

BİLEŞİMİ

800 mg/g enrofloksasin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Hayvan sayısı x Ortalama vücut ağırlığı (kg) x 0,0125 = Günlük toplam hacim (g)

Tavuk ve Hindi
Günlük 10 mg/kg vücut ağırlığı dozunda içme suyuna karıştırılarak enfeksiyonun şiddetine göre 3-5 gün boyunca verilir.

Tavşan
10 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozda 5 ardışık gün

KULLANIM SAHASI

Tavuk, hindiler, tavşanlarda enrofloksasine duyarlı aşağıdaki bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır;

Tavuklarda; Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida

Hindilerde; Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida

Tavşanlarda; E.coli enfeksiyonuna bağlı bakteriyel enterit ve Pasteurella multocida’ya bağlı enfeksiyöz hastalıkların tedavisinde

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için; tavukta 7 gün, hindide 13 gün, tavşanda 3 gün
İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilerde kullanılmaz. Yarkalarda yumurtlama periyodundan 14 gün önceden itibaren kullanılmaz.