[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Bavet Meloksikam x 8 Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

40 mg/ml meloksikam

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığırlarda oral rehidrasyon terapisi veya antibiyotik tedavisi ile birlikte, tek doz deri
altı (sc) veya ven içi (iv) 1.25 ml/100 kg vücut ağırlığı dozda uygulanır.

Atlarda tek doz ven içi (iv) enjeksiyonla 1.5 ml/100 kg vücut ağırlığı dozda uygulanır.

KULLANIM SAHASI

Sığır
-Antibiyotik tedavisi ile birlikte akut solunum sistemi enfeksiyonlarında klinik belirtilerin hafifletilmesi,
-Bir haftalıktan büyük buzağı ve laktasyonda olmayan genç sığırlarda oral rehidrasyon tedavisi ile birlikte diare belirtilerinin azaltılması,
-Buzağılarda boynuz operasyonlarından sonra operasyon sonrası ağrının hafifletilmesi,
– Akut mastit tedavisinde, antibiyotik tedavisi ile birlikte yardımcı tedavisi.

At
-Akut ve kronik kas-iskelet rahatsızlıklarında yangının ve ağrının giderilmesi,
-At koliği ile ilişkili ağrının hafifletilmesi.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 15 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra elde edilen inek sütü 10 sağım boyunca kullanılmamalıdır.