[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Bavet Meloksikam Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

5 mg/ml meloksikam

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığır:
Antibiyotik tedavisi ve oral rehidrasyon tedavisi ile birlikte:
10 ml/100 kg vücut ağırlığı dozda tek deri altı veya ven içi enjeksiyon şeklinde kullanılır.
Ameliyat sonrası ağrının azaltılması için:
8 ml/100 kg vücut ağırlığı dozda tek kas içi enjeksiyon.

Köpek:
Kas-iskelet sistemi bozukluğu:
0.4 ml/10 kg vücut ağırlığı dozda tek deri altı enjeksiyon.
Ameliyat sonrası ağrının azalması:
0.4 ml/10 kg vücut ağırlığı dozda tek ven içi veya deri altı enjeksiyon.

Kedi:
Ameliyat sonrası ağrının azaltılması:
Ameliyattan önce 0.06 ml/kg vücut ağırlığı dozda tek deri altı enjeksiyon.

KULLANIM SAHASI

Sığır:
-Antibiyotik tedavisi ile birlikte akut solunum sistemi enfeksiyonlarında klinik belirtilerin hafifletilmesi,
-Bir haftalıktan büyük buzağı ve laktasyonda olmayan genç sığırlarda oral rehidrasyon tedavisi ile birlikte diare belirtilerinin azaltılması,
-Buzağılarda boynuz operasyonlarından sonra operasyon sonrası ağrının hafifletilmesi,

Köpek:

-Hem akut hem de kronik kas-iskelet bozukluklarında yangı ve ağrının hafifletilmesi.
-Ortopedik ve yumuşak doku cerrahisini takiben ameliyat sonrası ağrı ve yangının azaltılması.

Kedi:

Ovariohisterektomi ve minör yumuşak doku ameliyatı sonrası ağrının azaltılması.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 15 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra elde edilen inek sütü 10 sağım boyunca kullanılmamalıdır.