[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Vetiflor Aqua Oral Toz/VIP

BİLEŞİMİ

500 mg florfenikol

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

VETİFLOR AQUA Oral Toz balık yemleri ile karıştırılarak oral yolla uygulanır.
Tatlı veya tuzlu suda etkinliğini korur.İlaçlı yem oranı suyun sıcaklığı ve balıkların canlı ağırlığına göre değişebilir. İlaçlı yem verilmezden önce balıklar 12–24 saat aç bırakılmalıdır.
Farmakolojik doz: 10 mg/kg Canlı ağırlık Florfenikol olup 10 gün süre ile balık yemlerine katılarak uygulanır.
Pratik doz: 0,02 gr/kg canlı ağırlık hesabıyla balık yemlerine karıştırılarak uygulanır.
İlaçlı Yemin Hazırlanması: İlaçlı yem hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Temiz, kuru ve hassas karışım yapabilen yem karıştırıcılarına (mikser) tartılmış yem ile dikkatlice tartılan VETİFLOR AQUA Oral Toz miksere konur ve karıştırma işlemi sırasında, % 1 oranında balık yağı püskürtülür (sprey şeklinde), 2-5 dakika süre ile karıştırılarak homojen hale getirilir

KULLANIM SAHASI

VETİFLOR AQUA Oral Toz; tatlı (alabalık, sazan) ve tuzlu su balıklarında (çipura, levrek, somon) hastalık etkeni olan Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler üzerine etkilidir.
Alabalıklarda; Furunculozis (Aeromonas salmonicida), Kızıl Ağız Hastalığı (Yersinia ruckeri), Bakteriyel Hemorajik Septisemi (Aeromonas hydrophila, A.punctata, A.sobria, Pseudomonas sp.) Kolumnaris hastalığı (Flavobacter columnaris), Soğuk Su Vibriozisi (Vibrio salmonicida), Lactococcus sp ve Rainbow Trout Fry Sendrom (Flavobacterium psychrophilum)
Çipura ve Levreklerde; Vibriozis (Listonella anguillarum, V.alginolyticus, V.vulnificus) Pastörellozis (Photobacterium damseleae), Pasteurella piscicida; Bacterial Gill Disease; Myxobacter septisemi (Flavobacter spp.) gibi hastalıklarda kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Suyun sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Su ısısı arttığında ilacın vücuttan atılımı hızlanır. 5 0C’den düşük sıcaklıkta bekleme süresi 15 gündür. 10 °C de 7 gündür. Ülkemizde kültüre alınan balık türleri ve su ortamları dikkate alındığında su sıcaklıklarının daha yüksek olduğu dikkate alınırsa 15 gün bekleme süresi sonunda balıklar tüketime sunulabilir.