[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Baranisin Aqua Oral Toz/VIP

BİLEŞİMİ

755 mg oksitetrasiklin hidroklorür

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Oral BARANİSİN AQUA Oral Toz yem ile karıştırılarak oral olarak kullanılır.
Farmakolojik doz : 75 mg/kg vücut ağırlığı/ gündür.
Pratik doz: günde 1 defa 75mg/kg/ vücut ağırlığı dozunda BARANİSİN AQUA Oral Toz 4-10 gün süreyle kullanılır.

KULLANIM SAHASI

Atlantik Somonunda; Aeromonas salmonicida kaynaklı Frunkulozis ve Flexibacter columnaris kaynaklı Kolumnaris hastalıkları,Gökkuşağı alabalılarında ; Aeromonas salmonicida’dan kaynaklanan Frunkulozis ve Yersinia ruckeri kaynaklı Kızıl Ağız Hastalığı’nın tedavi ve kontrolünde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra günlük su ısılarının toplamı 720°C’ye ulaşıncaya kadar balıklar insan tüketimi için hasad edilmemelidir. (İlaç kalıntı arınma süresi balıketi için 720°C/gün’dür).