[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Metazin Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

500 g metamizol sodyum

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Tüm hedef türlerde kas içi (i.m) yolla veya yavaşça damar içi (i.v) yolla kullanılır. Sığırlarda 20-40 mg/kg, atlarda 20-50 mg/kg, köpeklerde 50-100 mg/kg farmakolojik dozda uygulanır. Gerektiğinde 8 saat ara ile günde 1-2 kez tek doz tekrarı yapılabilir.

KULLANIM SAHASI

Metazin enjeksiyonluk çözelti, sığır, at ve köpeklerde aşağıdaki olguların semptomatik tedavisinde kullanılır.
Analjezik olarak; her türlü ağrı ve sancılarda,
Spazmolitik olarak; kolik ve bağırsaklarda sancı ile seyreden durumlarda, nefritlerde, kuvvetli sancılar eşliğindeki timpanilerde, postoperatif olarak cerrahi müdahaleler sonrası ağrı ve sancıların giderilmesinde
Antipiretik olarak; pnömoni, plörezi, bronşitis, gençlik hastalığı ve diğer tüm ateşli hastalıklarda.
Antiromatizmal olarak; kas ve eklem romatizmaları, akut ve kronik artritisler, tendinitisler, tendovaginitisler, myozitis, nevritis ve nevralji durumlarında kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için beslenen sığırlar 12 gün süreyle kesime sevk edilemez. İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklere uygulanamaz.