[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Fundamin Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

82,95 mg Fluniksin meglumin (50 mg fluniksin baza eşdeğer)

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Ven içi (i.v), Kas içi (i.m.)
Damar içi uygulama vücut sıcaklığında ve yavaş yapılmalıdır.
Sığırlarda; 2 mg/kg vücut ağırlığı/ gün (2 ml/50 kg) dozunda 1-3 gün uygulanır.
Atlarda; Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında damar içi yolla 1 mg/kg vücut ağırlığıı/gün (1 ml/ 50 kg) dozunda 1-5 gün.
Kolik vakalarında damar içi yolla 1 mg/kg vücut ağırlığı/ gün (1 ml/ 50 kg) dozunda. Kolik tekrarlarsa ikinci kez de uygulanabilir.

KULLANIM SAHASI

At: Muskuloskeletal ağrı ve enflamasyon ve kolik ağrılarının azaltılması
Sığır: Uygun antienfektif tedavi ile birlikte solunum sistemi enfeksiyonları süresince oluşan klinik belirtilerin azaltılması

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için kas içi uygulamada 31 gün, ven içi uygulamada 10 gün.
Süt için kas içi 36 saat (3 gün), ven içi 24 saat (2 sağım).