[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

Nocurat Mum Blok

BİLEŞİMİ

Difenacoum (CAS no: 56073-07-5) %0,005

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Nocurat Mum Blok mesken ve çevresi kullanımlarında çocukların, ehliyetsiz kişilerin, evcil ya da yabani hayvanların ulaşamayacağı kilitli kemirgen yem istasyonları içinde kullanılmalıdır. Yemler istasyonlar içine sallandığında dökülmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Yemler gıda veya su kaynaklarına bulaşabilecek alanlarda kullanılmamalıdır. Yem istasyonlarının üzerine “ Dikkat Fare Zehiri” uyarısı yazılmalıdır. Fare için istasyon başına 1-5 adet blok yem, sıçan mücadelesi için istasyon başına 3-5 adet blok yem olacak şekilde sıçan ve farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere yerleştirilir veya bağlanır. Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışılmalıdır. Yem istasyonları uygun aralıklarda kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır.