[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

BAVIMIX VIT-C

BİLEŞİMİ

Vitamin C 1.000.000 mg/g

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Aşağıda belirtilen miktarlarda su içerisine karıştırılarak oral yolla hayvana verilir.
Kanatlılarda
Destekleyici olarak: 1 ton içme suyuna 25 gr
Ana tedaviye destekleyici olarak: 1 ton içme suyuna 300 gr
Sığır-at: 10-25 gr/gün
İnek-düve-tay: 5-10 gr/gün
Koyun-keçi: 1-2 gr/gün
Kuzu-oğlak: 0,5-1 gr/gün

KULLANIM SAHASI

Bütün hayvan türlerinde vitamin C ihtiyacını karşılamaya yönelik kullanılır.