[email protected]
T: 0216 593 37 40
F: 0216 593 37 41

TR / EN

Previous
Next

BAVIMIX BIOZINC

BİLEŞİMİ

Vitamin B7 400 mg/kg
Çinko 30.000 mg/kg
Calibrin A Montmorillanite 200.000 mg/kg
Aroma 1.000 mg/kg
Razmol %30
Kalsiyum Karbonat %43,73

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sağmal ineklerde 50 gr / gün
Besi sığırı 25 gr /gün

KULLANIM SAHASI

Hayvanlarda çinko ihtiyacını karşılamak amacı ile kullanılır.