VII. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, 1-4 Temmuz 2013 tarihleri arasında Kars ilinde düzenlenmiştir.

Hayvanlarda üreme fizyolojisi, üreme biyoteknolojisi, üreme kontrolü ve sağlığı ile döl verimi performansının arttırılması üzerine son yıllarda yapılmış araştırmaları sunmak ayrıca; infertilite ve çözüm yaklaşımları, ülkemizde suni tohumlamanın sektörel durumu ve sorunları, suni tohumlamanın başarı durumu, suni tohumlamanın yaygınlaştırılması üzerine stratejiler ve çözüm yaklaşmaları vb konularda elde edilen birikimleri ve sonuçları ortaya koymak amacıyla her iki yılda bir ülkemizde Repredüksiyon ve Suni Tohumlama Bilimsel kongresi düzenlenmektedir.

Kongreye bir çok üniversiteden çok sayıda bilim insanı ve veteriner hekim katılmıştır. Bu kongredede Bavet İlaç firması olarak ürün hizmetlerimizdeki son gelişmelerimi sumak ve tanıtmak üzere kongrede bulunmaktan, büyük mutluluk duyduk.

Her fırsatta veteriner hekimlerimizin yanında olmak ve onlara hizmet vermek firmamızın değişmez bir ilkesi olmuştur.

VII. The National (International Participatory) Reproduction and Artificial Insemination Science Congress was held in Kars between July 1-4, 2013.

Scientific Congress of Reproduction and Artificial Insemination is organized every two years in order to present the researchs about the improvement of reproductive physiology, reproductive biotechnology, reproductive control and health and fertility performance in animals that are carried in recent years; also to provide the situation of sector, to reveal the problems of artificial insemination in our country, the success of artificial insemination, strategies and the new approaches to artificial insemination.

The congress has been attended by a large number of scientists and veterinarians at universities.

As Bavet İlaç, we are very pleased to be at this congress to present our latest developments in product services.

Being with veterinarians on all occasions and serving them has become a principle of our company.