Vetiflor 300 Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Kas İçi (i.m) Vetiflor 300 Enjeksiyonluk Çözelti; Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; kas içi yolla uygulanır (i.m). Sığırlarda Vetiflor 300 Enjeksiyonluk Çözelti’nin önerilen farmakolojik dozu 20 mg/kg canlı ağırlık olup, pratik dozu 48 saat aralıkla iki kez olmak üzere 15 kg canlı ağırlık için 1 ml’dir. Sığırlarda kas içi (i.m) yolla tercihen boyun kasına tatbik edilir.

KULLANIM SAHASI


Vetiflor 300 Enjeksiyonluk Çözelti, florfenikole duyarlı bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
-Sığırlarda özellikle Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni ve florfenikole duyarlı diğer mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonlarının (Sığır Solunum Yolu Hastalığı-BRD)
- Fusobacterium necrophorum ve Bacteroides melaninogenicus’un neden olduğu ayak çürüğü, interdigital nekrobasillozis ve enfeksiyöz pododermatitis gibi bakteriyel kaynaklı ayak hastalıklarının,
- Moraxella bovis’in neden olduğu enfeksiyöz keratokonjuktivitis (pink eye)‘in tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal ineklerde kullanılmaz.

Vetiflor 300 Enjeksiyonluk Çözelti

Hedef Tür: Sığır
Ticari Takdim Şekli:
50 ml, 100 ml, 250 ml
Bileşimi: 300 mg florfenikol