Tay-Max 200 Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Kas İçi (i.m) Ürün tüm türlerde kas içi yolla uygulanır. Günlük parenteral doz 10 mg/kg canlı ağırlık/gündür. Pratik olarak hindiler dışındaki hayvanlara her 20 kg canlı ağırlık için günde 1 ml yeterlidir. Hindilerde ise 5 kg canlı ağırlık için günde yaklaşık 0,3 ml yeterlidir.
Sağaltım için genellikle 5-6 günlük uygulama yeterli olup, sığırlarda bir bölgeye uygulanacak azami ilaç miktarı 15 ml, koyun ve keçilerde 5 ml olup, gerektiğinde farklı bölgelere uygulanmalıdır.

KULLANIM SAHASI


Tay-max 200 tilozine duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda endikedir.
Sığır, koyun ve keçilerde erken dönemdeki mastitis ve agalaksia, metritis, pododermatitis, piyoderma, keçi ciğer ağrısı, pnömoni, CRD (hindilerde), artritis, difteri, dizanteri, enteritis; solunum sistemi, sindirim sistemi ve yumuşak doku enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığır, koyun ve keçiler 28 gün, hindiler 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulanmasından sonra 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.

Tay-Max 200 Enjeksiyonluk Çözelti

 

Hedef Tür: Sığır, Koyun, Keçi
Ticari Takdim Şekli:
50ml, 100 ml, 250 ml
Bileşimi: 200 mg Tilozin