Sefkamisin LC Meme İçi Süspansiyon

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Her meme 24 saatlik ara ile iki kez tedavi edilir. Meme başı ve memeye masaj yapılarak verilen ilacın yayılmasına yardım edilir.

KULLANIM SAHASI


Laktasyondaki ineklerde sefaleksin ve kanamisin kombinasyonuna duyarlı Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis ve Escherichia coli gibi bakterilerin oluşturduğu klinik mastitis tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son uygulamadan sonra 10 gün geçmeden inekler kesime gönderilmemeli ve 120 saat (10 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan gıdası olarak kullanılmamalıdır.

Sefkamisin LC Meme İçi Süspansiyon

Hedef Tür: Sığır
Ticari Takdim Şekli:
8 g'lık enjektörler; 50 adetlik karton ambalajlarda veya 48 ve 120 adetlik kovalarda
Bileşimi: 8 g'lık enjektörde 200 mg Sefaleksine eşdeğer Sefaleksin monohidrat, 100.000 IU Kanamisine eşdeğer Kanamisin monosülfat