Multivet LC Meme İçi Süspansiyon

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


MULTİVET LC meme içi süspansiyon, enfekte olan her meme lobuna 1 enjektör olacak şekilde, 24 saat arayla günde bir defa, ardışık 3 gün boyunca uygulanır.

KULLANIM SAHASI


MULTİVET LC meme içi süspansiyon, Laktasyondaki ineklerde Penisilin, Streptomisin ve Neomisin’e duyarlı Streptoccocus spp., Staphylococcus spp., Klebsiella ve E.coli gibi bakteriler tarafından meydana getirilen akut ve subakut klinik mastitislerin tedavisinde ve içeriğindeki Prednizolon ile de oluşan yangı ve ağrının giderilmesinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süresince elde edilen inek sütü insan tüketime sunulmamalıdır ve imha edilmelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.

Multivet LC Meme İçi Süspansiyon

Hedef Tür: Sığır
Ticari Takdim Şekli:
5 g'lık enjektörler; 50 adetlik karton ambalajlarda veya 48 ve 120 adetlik kovalarda
Bileşimi: 5 g’lık enjektörde 100 mg Benzilpenisilin prokain, 100 mg Streptomisin sülfat, 100 mg Neomisin sülfat, 10 mg Prednizolon