Maxtil 300 Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Deri Altı (s.c) Farmakolojik dozu 10 mg/kg canlı ağırlık olup pratik dozu 30 kg canlı ağırlığa 1 ml şeklindedir.
Enjeksiyon yeri olarak ön ayakların arkası ve kaburgaların üst kısmı önerilir. 20 ml’den daha fazla miktarda kullanılması gerektiğinde doz bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmelidir. Kullanılacak doz flakondan çekildikten sonra enjektör iğneden çıkarılmalıdır. Birden fazla hayvana uygulama yapılacaksa; iğne sonraki dozları çekmek üzere flakona takılı bırakılır. Hayvan zapt-ı rapta alındıktan sonra, farklı bir iğne enjeksiyon bölgesinde deri altına batırılır. Enjektör bu iğneye takılarak uygulama yapılır.

KULLANIM SAHASI


MAX-TİL 300 enjeksiyonluk çözelti sığır ve koyunlarda tilmikosine duyarlı mikroorganizmaların meydana getirdiği solunum yolu enfeksiyonlarının (BRD) tedavisinde, Pasteurella haemolytica’nın eşlik ettiği solunum yolu hastalıklarının tedavisinde, Fusobacterium necrophorum’un neden olduğu çatal çürüğü vakalarında, Chlamydia psittaci kaynaklı abortusların önlenmesinde ve metritis ve mastitislerde parenteral destek olarak kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 60 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 15 gün (30 sağım) süreyle elde edilen koyun sütleri tüketime sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklere kullanılmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanması tavsiye edilmez.

Maxtil 300 Enjeksiyonluk Çözelti

 

Hedef Tür: Sığır, Koyun
Ticari Takdim Şekli:
50 ml,100 ml, 250 ml
Bileşimi: 300 mg tilmikosin baza eşdeğerde tilmikosin fosfat