Marboline Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Solunum yolu enfeksiyonları için kas içi 2 ml/25 kg ca/gün'dür
Akut mastitis için kas içi veya deri altı 1 ml/50kg ca/gün 3 gün boyunca

KULLANIM SAHASI


Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ve Histophilus somni’nin duyarlı suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonlarının terapötik tedavisinde ve laktasyon döneminde marbofloksasine duyarlı Escherichia coli suşlarının yol açtığı akut mastitis tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


  • Tedavi süresince ve 8 mg/kg’lık tek doz kas içi uygulamadan sonra sığırlar 3 gün geçmeden kesime gönderilmemeli, et ve sakatatlar tüketime sunulmamalıdır.
  • İlaç kullanımı süresince ve 8 mg/kg’lık tek doz kas içi uygulamadan sonra 72 saat süreyle (6 sağım) sığırlardan elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.
  • Tedavi süresince ve 2 mg/kg’lık 3 gün süren ilaç uygulamasından sonra sığırlar 6 gün geçmeden kesime gönderilmemeli, et ve sakatatlar tüketime sunulmamalıdır.
  • İlaç kullanımı süresince ve 2 mg/kg’lık 3 gün süren ilaç uygulamasından sonra 48 saat süreyle (4 sağım) sığırlardan elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.

Marboline Enjeksiyonluk Çözelti

Hedef Tür: Sığır
Ticari Takdim Şekli:
100 ml
Bileşimi:
100 mg marbofloksasin