Killoxacin %10 Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Kas İçi (i.m), Damar İçi (i.v), Deri Altı (s.c) KILLOXACIN % 10 Enj. Çöz.’nin tavsiye edilen farmakolojik dozu 2.5 mg/kg canlı ağırlık/gün olup pratik dozu günlük 40 kg canlı ağırlık için 1 ml‘dir. Ürün kas içi (IM),deri altı (SC) veya damar içi (IV) olarak uygulanır. Tedavi üç gün boyunca devam eder. HAYVAN TÜRÜ CANLI AĞIRLIK KİLLOXACİN %10 (2.5 mg /kg)
Kuzu 20 kg 0.5 ml
Koyun 40 kg 1 ml
Buzağı 100 kg 2.5 ml
Dana-Düve 200 kg 5 ml
Sığır 400 kg 10 ml

KULLANIM SAHASI


Sığır ve koyunlarda Gram negatif, Gram pozitif bakterilerle Mycoplasma’ların oluşturduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır.
Salmonella enfeksiyonları : Koyun Salmonella enteritisi ve abortusu, sığırlarda gastroenteritis
Pasteurella enfeksiyonları : Koyun ve sığır pasteurellosu
Kolibasillosis enfeksiyonları : Kuzu ve buzağı septisemileri, ishali
Mycoplasma enfeksiyonları : Sığırların bulaşıcı pleuropneumoniası, koyun bulaşıcı agalaksi enfeksiyonları KILLOXACIN %10 şap ve diğer viral hastalıklar sırasında oluşan enrofloksasin’e duyarlı bakteriyel komplikasyonlarda da kullanılmaktadır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün geçmeden, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal koyunlarda kullanılmaz.

Killoxacin %10 Enjeksiyonluk Çözelti

 

Hedef Tür: Sığır, Koyun
Ticari Takdim Şekli:
20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml
Bileşimi: 100 mg enrofloksasin