Fluflor Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


2 ml/15 kg c.a./gün. Deri altı tek uygulama

KULLANIM SAHASI


Sığırlarda, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis ve Histophilus somni’ den kaynaklanan ve ateşle beraber seyreden solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 46 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Laktasyon ve kuru dönem boyunca, 20 aylık veya daha büyük süt sığırlarında veya daha büyük eti işlenecek besi danalarında kullanılmamalıdır. Bu sığır sınıfında florfenikol kullanımı süt ve ette kalıntıya neden olabilir. Ruminasyon öncesi buzağılarda kalıntı arınma süresi belirlenmemiştir. 2 ay içinde doğum yapması beklenen, insan tüketimi için süt üreten gebe ineklere uygulanmamalıdır.

Fluflor  Enjeksiyonluk Çözelti

Hedef Tür: Sığır, At
Ticari Takdim Şekli:
100 ml, 250 ml
Bileşimi: Beher ml’de 300 mg florfenikol, 16.5 mg fluniksin baza eşdeğer 27.4 mg fluniksin meglumin