Ekopen Enjeksiyonluk Süspansiyon

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Kas İçi (i.m) Sığır , koyun ve atlarda farmakolojik doz Penisilin G Prokain için 8 mg/kg canlı ağırlık ve Dihidrostreptomisin sulfat için 10 mg/kg canlı ağırlık dır. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde sığır, koyun ve atlarda 1 ml DORAPEN / 25 kg canlı ağırlık/ gün dozunda derin kas içi yolla uygulanır. Sağaltım için bu doza üç gün devam edilir. Her enjeksiyon yerine maksimum doz sığır için 6 ml, koyun için 3 ml at için 15 ml’dir. Kullanırken asepsi ve antisept isye dikkat edilmelidir. Özellikle atlarda olmak üzere tüm türlerde aynı bölgeye tekrarlanan enjeksiyonlardan kaçınılmalıdır. Kullanmadan önce iyi çalkalanmalıdır

KULLANIM SAHASI


EKOPEN Enjeksiyonluk Süspansiyon sığır, koyun ve atlarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen pneumoniler dahil solunum sistemi enfeksiyonları, göbek enfeksiyonla rı, Listeriozis, Leptospirozis, meningitis, septisemiler, ürogenital sistem enfeksiyonları, salmo nellaların da karıştığı enteritisler, Salmonellozis ve viral enfeksiyonlar sonucu oluşan sekunder enfeksiyonlarda kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 60 gün geçmeden sığırlar ve koyunlar kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 8 gün (16 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyun ve ineklere uygulanması tavsiye edilmez.

Ekopen Enjeksiyonluk Süspansiyon

Hedef Tür: Sığır, Koyun, At
Ticari Takdim Şekli:
50 ml, 100 ml, 250 ml
Bileşimi: 200 mg prokain penisilin G, 250 mg dihidrostreptomisin sülfat