Ekobenrep Enjeksiyonluk Süspansiyon

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Kas İçi (i.m) Günde bir kez, üç gün süreyle derin kas içi olarak 1 ml / 20 kg dozunda uygulanır.
At ve sığırlara 300 kg canlı ağırlık için 15 ml
Buzağı-koyun 50 kg canlı ağırlık için 2,5 ml
Köpeklere 10 kg canlı ağırlık için 0,5 ml

KULLANIM SAHASI


EKOBENREP sığır, buzağı, koyun, at ve köpeklerde penisilin ve dihidrostreptomisin kombinasyonuna duyarlı etkenler tarafından oluşturulan solunum, sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonları, kuzu ve buzağı septisemileri ve göbek enfeksiyonları, mastitise bağlı toksemilerde, Listeriosis ve meningitis, yara, apse, ayak gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve ayrıca viral enfeksiyonlarda oluşan sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır ve koyunlar 60 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Süt veren inek ve koyunlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulanmasından sonra 8 gün (16 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle insan tüketimi için süt elde edilen koyun ve ineklere uygulanması tavsiye edilmez.

Ekobenrep Enjeksiyonluk Süspansiyon

 

Hedef Tür: At, Sığır, Buzağı, Koyun, Köpek
Ticari Takdim Şekli:
100 ml
Bileşimi: 200.000 IU prokain-benzilpenisilin, 250.000 IU dihidrostreptomisin sülfat