Butafan Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Kas İçi (i.m), Damar İçi (i.v), Deri Altı (s.c) Sığır, at, koyun, keçi, köpek ve kedilere kas içi (i.m), damar içi (i.v) ve deri altı (s.c) yolla 2,2 – 4,4 mg/kg canlı ağırlık/gün butafosfan ve 1 – 2 µg/kg canlı ağırlık/gün vitamin B12 (siyanokobalamin) farmakolojik dozda uygulanır. Hedef Hayvan Türü Canlı Ağırlık Butafan Enj. Çöz. Dozu Uygulama yolu
At- Sığır 450 kg 10 – 20 ml/gün Kas içi (i.m)
Damar içi (i.v)
Deri altı (s.c)
Tay-Dana 180 kg 4 – 8 ml/gün
Koyun-Keçi 45 kg 1 - 2 ml/gün
Köpek-Kedi 9 kg 0,2 – 0,4 ml/gün

KULLANIM SAHASI


Sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde fosfor ve vitamin B12 (siyanokobalamin) yetersizliğinden kaynaklanan akut ve kronik metabolizma bozukluklarının korunma ve tedavisinde kullanılır.
Fosfor ve vitamin B12 eksikliği kaynaklı, süt ineklerinde görülen hipofosfatemi ve hipokalsemi gibi metabolizma bozukluklarından ileri gelen parezis ve tetanilerin tedavisinde (kalsiyum ve magnezyum preparatları ile birlikte),
Sığırlarda, kronik indigesyon (hazım bozuklukları) veya ön mide dolgunluğu, beslenme bozukluğu, süt veriminin düşmesi rumen asidozu ve alkolozu gibi her türlü gıdaya bağlı hazımsızlıklar, ketozis ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında,
Fosfor ve buna bağlı kalsiyum yetersizliği durumları, yeni doğanların iskelet sistemi gelişme geriliği, yabancı madde yeme alışkanlığı (pika), osteomalasi ve raşitizm olguları, sinir sistemi bozuklukları, kemik metabolizması bozukluklarında ve nekahat hallerinde genel durumun desteklenmesinde (D vitamini preparatları ile birlikte),
Döl verimi bozukluklarında (gıdaya bağlı ve etkin maddenin eksikliği ya da yokluğundan kaynaklanan infertilizasyon),
Paraziter ve sekonder anemi durumlarında (destekleyici olarak),
Atların lumbagosunda kalsiyum tedavisinde (ek olarak),
Genel düşkünlük (iştahsızlık, aşırı yorgunluk, zayıflama, halsizlik) hallerinde organizmanın direncini artırmak üzere ve özellikle köpek yavrularında gelişmeyi stimule etmek amacıyla kullanılır

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Sığır, koyun ve keçilerde et ve süt için kalıntı arınma süresi “0” gündür.

Butafan Enjeksiyonluk Çözelti

Hedef Tür: Sığır, At, Koyun, Keçi, Kedi, Köpek
Ticari Takdim Şekli:
50 ml, 100 ml, 250 ml
Bileşimi:
100 mg butafosfan, 0.05 mg vitamin B12 (siyanokobalamin)