Baranisin La %20 Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Kas içi (i.m) Farmakolojik doz 20 mg/ kg canlı ağırlık olup pratik dozu 10 kg canlı ağırlık için 1 ml BARANİSİN LA% 20 tek doz halinde, derin kas içi olarak uygulanır. Gerekli hallerde 3-4 gün sonra doz tekrarlanır. Bir enjeksiyon bölgesine sığırlarda 20 ml’den çok, koyunlarda 5 ml’den çok ürün enjekte edilmemelidir. Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir.

KULLANIM SAHASI


BARANİSİN LA% 20 enjeksiyonluk çözeltinin geniş bir antibakteriyel alanı olup, sığır, koyun ve keçilerde oksitetrasikline duyarlı mikroorganizmalarca oluşturulan aşağıda belirtilen hastalıkların tedavisinde kullanılır.
• Solunum sistemi enfeksiyonları
• Sindirim sistemi enfeksiyonları
• Ürogenital sistem enfeksiyonları
• Ayak enfeksiyonları
• Septik yaralar, operasyon öncesi ve sonrası oluşan yaralar
• Enfeksiyoz keratokonjuktivitis
• Viral enfeksiyonlara bağlı sekunder bakteriyel enfeksiyonlar
• Anaplazmozis

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır, koyun ve keçiler 28 gün geçmeden kesime sevk edilmemeli; 12 gün (24 sağım) boyunca elde edilen inek, koyun ve keçi sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen keçi, inek ve koyunlarda uygulanması tavsiye edilmez.

Baranisin La %20 Enjeksiyonluk Çözelti

 

Hedef Tür: Sığır, Koyun, Keçi
Ticari Takdim Şekli:
50 ml, 100 ml, 250 ml
Bileşimi:
200 mg Oksitetrasiklin baza eşdeğer Oksitetrasiklin dihidrat