Balbend -K 300 Oral Tablet

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


BALBEND-K 300 Oral Tablet sığır ve koyunlarda; mide-bağırsak kıl kurtları, akciğer kıl kurtları ve tenyaların ergin ve yumurta formlarının yanısıra karaciğer kelebeklerinin ergin formlarının kontrolünde kullanılır.

KOYUNLAR
Karaciğer kelebekleri : Fasciola hepatica (erginleri)
Yuvarlak solucanlar: Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Nematodirus (N. battus dahil ), Chabertia ve Oesophagostomum sp.
Akciğer kıl kurtları : Dictyocaulus filaria
Şeritler : Moniezia sp.

SIĞIRLAR
Karaciğer kelebekleri: Fasciola hepatica (erginleri)
Yuvarlak solucanlar: Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Nematodirus, Oesophagostomum, Bunostomum, Cooperia, ve Strongyloides spp.
Akciğer kıl kurtları : Dictyocaulus viviparus
Şeritler: Moniezia sp.

KULLANIM SAHASI


Sığırlarda;

Mide-bağırsak-akciğer kıl kurtları Şeritler F. hepatica (erginleri)
7,5 mg/kg canlı ağırlık (40 kg ca için 1 tablet) 7,5 mg/kg canlı ağırlık (40 kg ca için 1 tablet) 10 mg/kg canlı ağırlık (30 kg ca için 1 tablet)

Koyunlarda;

Mide-bağırsak-akciğer kıl kurtları Şeritler F. hepatica (erginleri)
5 mg/kg canlı ağırlık (30 kg ca için ½ tablet) 5 mg/kg canlı ağırlık (30 kg ca için ½ tablet) 7,5 mg/kg canlı ağırlık (40 kg ca için 1 tablet)

BALBEND-K 300 oral tablet; 1 defada oral yolla yutturularak uygulanır. Tablet çentikli olduğundan kolaylıkla ortasından kırılıp yarım tablet olarak da kullanılabilir. Uygulamadan iyi sonuç alınabilmesi için hayvan ağırlığının net olarak ölçülmesi gerekmektedir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra inek sütleri 3 gün (6 sağım) süreyle insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütü insan tüketimine sunulan koyunlarda kullanılmamalıdır.

Balbend -K 300 Oral Tablet

 

Hedef Tür: Koyun, Sığır
Ticari Takdim Şekli:
10 tablet
Bileşimi:
300 mg albendazol