Balbend %10 Oral Süspansiyon

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Oral Sığırlarda;
Mide-bağırsak-akciğer kıl kurtları ve şeritler için 7,5 mg/kg canlı ağırlık (7,5 ml/100 kg); erişkin karaciğer kelebeklerine 10 mg/kg c.a. (10 ml/100 kg) dozundadır.
Koyunlarda;
Mide-bağırsak-akciğer kıl kurtları ve şeritler için 5 mg/kg canlı ağırlık (1 ml/20 kg); erişkin karaciğer kelebeklerine 7,5 mg/kg c.a. (1,5 ml/20 kg) dozundadır

KULLANIM SAHASI


Sığır ve koyunlarda, mide-bağırsak nematodları, akciğer kıl kurtları, şeritlerin ergin ve yumurta formları ile karaciğer kelebeklerinin ergin formlarının kontrolünde kullanılır.
Sığırlarda:
Gastro–intestinal yuvarlak nematodlar: Ostertagia, Chabertia, Haemonchus, Trichostrongylus, Nematodirus, Oesophagostomum, Bunostomum, Cooperia, ve Strongyloides spp.
Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparus
Şeritler: Moniezia spp.
Erişkin Karaciğer Kelebekleri: Fasciola hepatica
Koyunlarda,
Gastro-intestinal yuvarlak nematodlar: Ostertagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Nematodirus (N. battus dahil), Chabertia ve Oesophagostomum spp.
Akciğer Kıl Kurtları: Dictyocaulus filaria,
Şeritler: Moniezia spp.
Erişkin Karaciğer Kelebekleri: Fasciola hepatica

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra inek sütleri 72 saat (6 sağım) süreyle insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütü insan tüketimine sunulan koyunlarda kullanılmaz.

Balbend %10 Oral Süspansiyon

Hedef Tür: Sığır, Koyun
Ticari Takdim Şekli:
1 Litre
Bileşimi:
100 mg albendazol