Ba-Keto Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Sığır:
Kas içi veya ven içi yolla 3 mg/kg vücut ağırlık/gün (pratik olarak her 100 kg vücut ağırlık için günde 3 ml) dozunda 3 güne kadar uygulanır.
At:
Ven içi yolla 2.2 mg/kg vücut ağırlık/gün (pratik olarak her 45 kg vücut ağırlık için günde 1 ml) dozunda 3 -5 gün uygulanır.

KULLANIM SAHASI


Sığır

 • Doğuma bağlı doğum felcinin destekleyici tedavisi,
 • Uygun etiyolojik tedavi ile birlikte, bakteriyel solunum sistemi enfeksiyonlarında ağrı ve ateşi hafifletme,
 • Uygun etiyolojik tedavi ile birlikte, Gram-negatif bakteriler tarafından meydana getirilen akut endotoksik mastitis de dahil, akut klinik mastitte iyileşmenin desteklenmesi
 • Doğuma bağlı meme ödeminin hafifletilmesi,
 • Osteoartikular ve muskulo-skeletal sistem ağrıları,
 • Doğum sonrası ayağa kalkmanın kolaylaştırılması

At
Akut ağrı ve enflamasyon ile ilgili osteoartiküler ve kas-iskelet sistemini etkileyen hastalıklar:

 • Travmatik orijinli topallık
 • Artritis
 • Osteitis, diz şişliği
 • Tendinitis, bursitis
 • Navikülitis
 • Laminitis
 • Myositis

Ayrıca ameliyat sonrası enflamasyon, kolik ve ateşin semptomatik tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 4 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. İnek sütü için kalıntı arınma süresi “0” gündür.

Ba-Keto Enjeksiyonluk Çözelti

Hedef Tür: Sığır, At
Ticari Takdim Şekli:
100 ml
Bileşimi: 100 mg ketoprofen