Ba-Cyper %2,5 Dökme Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Bit ve sineklerin kontrolünde 10 ml'lik tek bir doz yeterlidir.
Gerekli görülmesi durumunda sinek mücadelesinde 5-8 hafta sonra doz tekrarlanabilir.

KULLANIM SAHASI


Sığırlarda bit ve sineklerin kontrolünde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Et için 10 gün,
Süt için sıfır (0) gündür.

Ba-Cyper %2,5 Dökme Çözelti

Hedef Tür: Sığır
Ticari Takdim Şekli:
100 ml kutulu,
500 ml kutusuz beyaz HDPE
Bileşimi:
25 mg/ml sipermetrin