Ba-Cyper %10 Daldırma Çözeltisi

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


500 lt daldırma suyuna 1 lt ürün şeklinde kullanılır.

KULLANIM SAHASI


Koyunlarda bit, sinek ve uyuza karşı korunma ve tedavide kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Et için 14 gün,
Süt için yetiştirlen koyunlarda önerilmez.

Ba-Cyper %10 Daldırma Çözeltisi


Hedef Tür: Koyun
Ticari Takdim Şekli:
100 ml, 500 ml, 1000 ml coexE
Bileşimi:
100 mg/ml sipermetrin