Amoklizon LC Meme İçi Süspansiyon

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Her bir enfekte meme lobuna bir enjektör içeriği verilir. 12 saatte bir olmak üzere toplam 3 uygulama yapılır.

KULLANIM SAHASI


Laktasyondaki ineklerde amoksisilin- klavulanik asit kombinasyonuna duyarlı; Stafilokoklar (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptokoklar (S. agalactiae, S. dysgalactiae ve S. uberis dahil), Escherichia coli (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) mikroorganizmalarının oluşturduğu kronik mastitis tedavisinde kullanılır

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son uygulamadan sonra 7 gün geçmeden inekler kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 84 saat (7 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan gıdası olarak kullanılmamalıdır.

Amoklizon LC Meme İçi Süspansiyon

Hedef Tür: Sığır
Ticari Takdim Şekli:
5 g'lık enjektörler; 50 adetlik karton ambalajlarda veya 48 ve 120 adetlik kovalarda
Bileşimi: 5 g ürün içeren her enjektörde 200 mg Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat, 50 mg Klavulanik asite eşdeğer Potasyum klavulanat ve 10 mg Prednizolon