Killoxacin %5 Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU


Kas İçi (i.m), Damar İçi (i.v), Deri Altı (s.c) Killoxacin %5 Enjeksiyonluk Çözelti’nin tavsiye edilen farmakolojik dozu 2,5 mg/kg canlı ağırlık/gün olup pratik dozu günlük 20 kg canlı ağırlık için 1 ml’dir. Tüm hayvanlarda kas içi (İ.M.), deri altı (S.C.) veya damar içi (İ.V.) olarak uygulanır. Tedaviye 3 gün boyunca devam edilir. Köpek ve kedide günlük doz 5 mg/kg canlı ağırlık veya 10 kg canlı ağırlık için bir ml Killoxacin’dir. Bu doz günde 1 kez 5-7 gün boyunca deri altı yolla uygulanır

KULLANIM SAHASI


Killoxacin %5 Enjeksiyonluk Çözelti; sığır, koyun, kedi ve köpeklerde enrofloksasine duyarlı gram negatif ve gram pozitif bakterilerle Mycoplasma’ların oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde ve viral hastalıklar sırasında oluşan enrofloksasine duyarlı bakteriyel komplikasyonlarda kullanılmaktadır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ


Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün geçmeden, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen inek sütü tüketime sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal koyunlarda kullanılmaz

Killoxacin %5 Enjeksiyonluk Çözelti

 

Hedef Tür: Sığır, Koyun, Kedi, Köpek
Ticari Takdim Şekli:
20 ml
Bileşimi: 50 mg enrofloksasin